Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 37
  • Trong tuần: 1 279
  • Tất cả: 221 820
Đăng nhập
Hướng dẫn sử dụng hệ thống VNPT Elearning

Hướng dẫn sử dụng hệ thống VNPT Elearning

1. Full Hướng dẫn và mô tả toàn quy trình

2. Hướng dẫn thầy cô tạo học liệu cho khóa học

 

3. Hướng dẫn tạo ngân hàng câu hỏi

4. Hướng dẫn quản lý học sinh trong khóa học

5. Hướng dẫn nhúng bài giảng Video từ Youtube vào trang E Learning giáo viên

6. Hướng dẫn sử dụng APP VNEDU LMS học trực tuyến VNPT E LEARNING VNPT

7. Quản trị: Hướng dẫn cấu hình tham số site

8. Quản trị: Hướng dẫn tạo tài khoản và phân quyền giáo viên

Tài liệu hướng dẫn sử dụng